Blogi

Hooajaliste töötajate värbamisest – kuidas seda teha nii, et kõik oleks õige?

Eesti asub parasvöötmes, kus meil on neli aastaaega ning see toob kaasa teatud tööde hooajalisuse. Näiteks on vaja talvel teedele lumelükkajaid ja suvel randadesse vetelpäästjaid. Selleks, et ei tekiks töötajatega […]

20 Jun 2024Jaanika Reilik-Bakhoff

Vanemapuhkuselt tööle naasva töötaja õigused 

Vanemapuhkusel viibiva töötaja jaoks saabub varem või hiljem hetk, mil tuleb mõelda tööle naasmisele. Mida tuleb tööandjal aga vanemapuhkuselt naasva töötaja õiguste tagamisel silmas pidada?  Vanemapuhkuse katkestamise või lõppemise järel […]

08 Feb 2024Liina Luht

Kohus tühistas Kaitseväe juhataja 31. augusti 2021. a käskkirja nr 162 vaktsineerimiskohustuse osas

Reedel, 8.12.2023. a tegi Tartu Halduskohus otsuse, millega rahuldas kaitseväelaste ühiskaebuse ning leidis, et Kaitseväe juhataja 31.08.2021. a käskkiri nr 162 oli õigusvastane osas, mis kohustas teenistujaid ja töötajad vaktsineerima. […]

11 Dec 2023Jaanika Reilik-Bakhoff

Tervishoiuteenuse osutaja vastutus praegu ja peagi jõustuva vastutuskindlustuse seaduse kontekstis

Tervishoid on äärmiselt kõrge riskitasemega valdkond, mistõttu käivad tervishoiutöötajate tööga ka hästi korraldatud tervishoiusüsteemis paratamatult kaasas soovimatud tulemused patsiendi ravimisel, mis võivad olla põhjustatud nii patsiendi taastumisprotsessi ennustamatusest kui ka […]

16 Nov 2023Jaanika Reilik-Bakhoff

Kuidas on õiguspärane käituda töölt lahkunud töötaja meilipostkastiga?

Iga tööandja peab mingi hetk puutuma kokku olukorraga, kus töötaja lahkub ettevõttest. Töösuhte lõpetamisel kaasnevad tööandja jaoks aga mitmed praktilised ning õiguslikud küsimused. Üheks selliseks küsimuseks on –  kuidas tuleb […]

14 Nov 2023Kelli Varov

Telefonitsi ja e-kirja teel patsiendi tuvastamine ja kolmandatele isikutele informatsiooni edastamine

Pereõed on kirjutanud järgnevast murest: „Aina enam suhtleme ja nõustame oma patsiente kirja või telefoni teel. Võib juhtuda, et mõne pikaaegse patsiendi tunneme lausa hääle järgi ära, aga kuidas mõistlikult […]

26 Sep 2023Kristina Sööt

Septembris büroo avatud 09.00 – 15.00.

Peale suvepuhkusi püüame leida oma tiimiga tasakaalu töö ja eraelu vahel, seega lühendasime septembris büroo lahtioleku aega. Ilusat eelseisvat tarkusekuud!

31 Aug 2023Veronika Bogdanova

Isikliku kogemusloo jagamine – kust lähevad piirid ebakohaste väärtushinnangutega

Seoses Eesti Päevalehes märtsikuu viimasel päeval avaldatud artikliga, kus kirjeldati tüsistusega lõppenud rinnaoperatsioonist alguse saanud kohtuvaidlust, on tõusetunud laiem poleemika selles osas, kas ja millises ulatuses tohib rahulolematu klient tarbitud […]

18 Apr 2023Liina Luht

Valvekaamerate paigaldamine: kuidas tagada isikuandmete kaitse?

Valvekaamerate paigaldamise puhul peab paigaldaja järgima isikuandmete kaitset puudutavaid nõudeid ja reegleid. Kusjuures relevantne pole mitte niivõrd see, et kaamera üleüldse paigaldati, vaid see, mida paigaldatud kaamera jäädvustab. Näiteks juhul […]

14 Apr 2023Eliis Tischler

Kutsehaiguse puhul vastutab enamasti tööandja

Kutsehaiguste diagnoosimine on viimaste aastate jooksul olnud Terviseameti statistika kohaselt pidevalt langustrendis. Siiski tasub nii tööandjatele kui töötajatele meelde tuletada, kuidas kindlaks teha kutsehaiguse ilmnemist, milliseid samme tuleks astuda töötajal, […]

07 Mar 2023Liina Luht

Energiatõhususe suurendamise eesmärgil küttesüsteemi vahetamine ja korteriühistu otsustamisprotsess

Seoses turbulentsiga energiaturul, on paljud eluaseme omanikud, sh ka korteriomanikud, seismas silmitsi küsimusega, kas kunagisel küttesüsteemi valikul on tehtud õige otsus ja kas praegust kulude märkimisväärset suurenemist aitaks ohjeldada küttesüsteemi […]

20 Feb 2023Eliis Tischler

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid otsib oma ühtehoidvasse kollektiivi advokaati.

Sind ootab ees põnev ja mitmekülgne töö, suurepärased arenemisvõimalused ning eneseteostusvõimalus. Mida me sinult ootame? Mida Sa tegema hakkad? Mida me pakume? Advokaadi ametikohale ootame avaldusi kuni 08.03.2023. a, kuid […]

27 Jan 2023Veronika Bogdanova

Sotsiaalministeerium suhtub vaktsiinikahju saanud inimeste tõstatatud muredesse täie tõsidusega

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid esindab MTÜ-d Ikkagi Inimesed, kes ühendab ja abistab vaktsineerimisest tervisekahju saanud inimesi. Eile kohtusid MTÜ juht ja liikmed Sotsiaalministeeriumi esindajatega ning minister oli sisuka kohtumise lõpuks tänulik, et […]

26 Jan 2023Jaanika Reilik-Bakhoff

Järjekordne ringkonnakohtu otsus vaktsineerimata kaitseväelase osas: töötaja töölepingu ülesütlemine on tühine

Esmaspäeval tuli ringkonnakohtust järjekordne otsus töötaja kasuks seoses Kaitseväe poolse töölepingu ülesütlemisega vaktsineerimatuse tõttu. Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et töötaja töölepingu ülesütlemine on tühine. Töötaja oli töötanud Kaitseväes üle 24 aasta […]

24 Jan 2023Jaanika Reilik-Bakhoff

Jõustus esimene otsus seoses Kaitseväe vaktsineerimiskohustusega

Riigikohus jättis Kaitseväe kassatsioonikaebuse menetlusse võtmata ning jõustus Tartu ringkonnakohtu 1. juuli otsus, mille järgi oli kaitseväe töötaja töölepingu lõpetamine seoses vaktsineerimatusega tühine. Tegemist on esimese jõustunud kohtuotsusega seoses vaktsineerimiskohustuse […]

23 Dec 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Kohus tunnistas Tallinna Kiirabi 14 töötaja vallandamise tühiseks

Harju Maakohus leidis oma eilses (23.09.2022) otsuses Tallinna Kiirabi 14 vallandatud töötaja osas, et nende kõigi töölepingute ülesütlemised seoses mittevaktsineerimisega on olnud tühised ning mõistis välja töötajatele erinevas suuruses hüvitised, […]

24 Sep 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Kohus tunnistas vaktsineerimata politseiametnike ametist vabastamise õigusvastaseks

Tallinna Halduskohus tunnistas 31.08.202. a tehtud otsusega õigusvastaseks Politsei- ja Piirivalveameti käskkirja, mille alusel vallandati kaks politseiametnikku, kuna nad ei olnud end nõuetekohaselt vaktsineerinud. Lisaks mõistis kohus politseiametnikele hüvitise 4 […]

06 Sep 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Kohus tunnistas vaktsineerimata kaitseväelase ametist vabastamise õigusvastaseks

Kohus viitas oma 31.08.2022. a otsuses muuhulgas, et riskianalüüsi kaudu ei saa kehtestada üldist vaktsineerimise kohustust ning rahuldas möödunud aasta septembris vallandatud kaitseväelase kaebuse, mõistes talle välja 12 kuu suuruse […]

02 Sep 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Advokaat: Eesti Haigekassa tõlgendab vaktsiinikahjude hüvitamise osas seadust valesti

Vaktsiinikahju hüvitamise taotluste vastuvõtmine algas 1. mail 2022 ning esimesed otsused vaktsiinikahjude hüvitamise ja hüvitamisest keeldumise osas on Eesti Haigekassa poolt ka juba tehtud. Advokaadibüroo Pallo&Partnerid poole on pöördunud esimesed […]

11 Aug 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Seoses suurenenud töökoormusega otsib Advokaadibüroo Pallo&Partnerid oma ühtehoidvasse kollektiivi uusi töötajaid.

Olenemata ametikohast, ootab Sind ees põnev ja mitmekülgne töö, suurepärased arenemisvõimalused ning eneseteostusvõimalus. TÖÖD SAAB: ADVOKAAT JURIST Mida me Sulle pakume? paindlikku tööaega ja kaugtöö võimalust; huvitavat ja vaheldusrikast tööd; […]

21 Jun 2022Veronika Bogdanova

Pärnu Haiglast päevapealt vallandatud töötaja kaebas esimese astme otsuse edasi 

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid esitas Pärnu Haigla endise töötaja nimel apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Haigla vastu asjas, kus töötajale kehtestati töötaja tervist silmas pidades ebasobiva viisiga testimine. Esimese astme kohus otsustas, et […]

09 Jun 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Siiani olulisim kohtuotsus koroonavaidlustes – kohus tuvastas koroonatõendi nõude õigusvastasuse 

Halduskohus tuvastas oma eilses otsuses koroonatõendi nõude õigusvastasuse ning tühistas läbipõdenute osas karantiini nõude pärast kontakti, samuti jättis kohus kõik menetluskulud summas 71 000 eurot Vabariigi Valitsuse kanda. Kohus tunnistas […]

01 Jun 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Kohus tunnistas järjekordse kaitseväe töötaja töölepingu lõpetamise seoses vaktsineerimatusega tühiseks 

Tänavu on Tartu Maakohus teinud otsuse kahe kaitseväe töötaja osas, leides, et töölepingu erakorraline lõpetamine seoses töötaja sooviga end mitte vaktsineerida on tühine ning  mõistnud nende kasuks välja ka hüvitise […]

25 May 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Advokaat julgustab korteriühistuid – oluliste puuduste korral on õigus raha tasumisest keelduda

Paljud korteriühistud võtavad laenu ja sõlmivad majade renoveerimiseks ning ümbruse parendamiseks töövõtulepinguid, kuid paraku tuleb ette ka ebakvaliteetselt teostatud töid ja sellest tulenevaid vaidlusi korteriühistu ja ehitaja vahel ning seotud […]

12 May 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Tartu Maakohus tunnistas Kaitseväe töötaja vallandamise ebaseaduslikuks

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid esindas edukalt töötajat vaidluses Kaitseväega. Tartu Maakohus tunnistas Kaitseväe poolse töölepingu erakorralise ülesütlemise vaktsineerimistõendi esitamata jätmise tõttu tühiseks ning mõistis välja töötaja kasuks hüvitise ja menetluskulud. Tartu Maakohus […]

09 Mar 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Eesti riigiõiguslik traditsioon ja põhiõigused

Põhiõigustel ja -vabadustel on Eestis kui demokraatlikus õigusriigis olnud oluline koht juba alates Eesti Vabariigi väljakuulutamisest ja sellele järgnenud esimese põhiseaduse vastuvõtmisest 15. juunil 1920.Põhiõiguste ja -vabaduste osa on järk-järgult […]

23 Feb 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Kohus keelas Politsei- ja Piirivalveametil teenistujate vallandamise COVID tõendi puudumise tõttu

31. jaanuaril rahuldas Tallinna Halduskohus 6 kaebaja esialgse õiguskaitse taotlused ning keelas Politsei- ja Piirivalveametil nende teenistussuhete lõpetamise COVID tõendi esitamata jätmise tõttu kuni põhiasjas on kohtulahend jõustunud. Täna keelas […]

04 Feb 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Advokaat selgitab – kus võib pildistada ja kus neid pilte kasutada?

Pea igal inimesel on endaga kaasas salvestustehnika telefoni näol ning vahel tundub, et seda kasutatase pea igal sammul hetkede jäädvustamiseks. Siinkohal on aga väga oluline arvestada reeglitega, mis kohalduvad juhul, […]

31 Jan 2022Kristina Sööt

Kuidas käituda löökaugu tekitatud kahju korral ning kellelt nõuda sisse remondikulud?

Koos lume sulamisega on taas päevakorda kerkinud autoomanike iga-aastane nuhtlus – löökaugud sõiduteel, millest läbi sõites on üsna tavapäraseks tagajärjeks kahjustunud rehv või velg, samuti võivad viga saada silla detailid. […]

21 Jan 2022Liina Luht

Kuidas tööõnnetuse korral toimida ja kellelt nõuda kahju? Jurist toob välja 5 olulisemat punkti

Tööinspektsiooni andmetel toimus eelmisel aastal 3759 tööõnnetust, millest surmaga lõppes koguni 11. Nagu ka varasematel aastatel, registreeriti tegevusalade lõikes tööõnnetusi kõige enam kaubanduse, metallitööstuse, ehituse, puidutööstuse ning veonduse ja laonduse […]

19 Jan 2022Liina Luht

Ringkonnakohus pikendas ligi 30 Politsei- ja Piirivalveameti töötaja esmast õiguskaitset kuni 7. jaanuarini

Ligi 40 PPA teenistujat ning töötajat esitasid määruskaebuse ringkonnakohtule, saamaks esialgse õiguskaitse seoses vaktsineerimiskohustusega. Ringkonnakohus otsustas rahuldada rasedate taotluse esmasele õiguskaitsele kohtumenetluse lõpuni ning nende puhul tuleb vaktsineerimise nõue selleks […]

29 Dec 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Perearst võib väljastada läbipõdemise tõendi ka positiivse PCR-testi tulemuseta

Perearst võib väljastada läbipõdemise tõendi ka positiivse PCR-testi tulemuseta Paljud inimesed on covid-19 haiguse läbipõdenud ja omavad piisavas koguses antikehasid, lisaks on nad pöördunud haiguse ajal perearsti poole, kuid positiivset […]

15 Dec 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Kes vastutab liiklusõnnetuse toimumise eest, kui see juhtus nähtavust piirava liiga kõrge lumevalli tõttu?

Teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised tuleb hoida korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning tagatud oleksid tingimused ohutuks liiklemiseks. Tee seisundinõuded sätestavad, et lumevalli lubatud kõrgus, mõõdetuna teekatte pinnast, […]

13 Dec 2021Liina Luht

Esimesest jaanuarist jõustuv käibemaksuseaduse muudatus võmaldab vähendada oma maksukohustust

Uue aasta 1. jaanuaril jõustub käibemaksuseaduse muudatus, millega kehtestatakse tingimused ja kord, mille alusel on maksukohustuslasel edaspidi teatud eelduste täitmisel õigus vähendada oma maksukohustust, kui talle on võõrandatud kauba või […]

10 Dec 2021Liina Luht

Advokaat: eilsed Riigikohtu otsused kaitseväe teenistujate osas on olulised tulevasteks vaidlusteks

Eile tegi Riigikohus kaks olulist otsust, mis on positiivseks uudiseks tulevastele vaidlejatele. Nimelt rahuldas Riigikohus määruskaebuse märkides, et vaktsineerima kohustavaid käskkirju saab kohtus eelnevalt vaidlustada ega pea selleks ootama vallandamiseni, […]

26 Nov 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Kohus andis esialgse õiguskaitse raames inimestele tagasi õiguse tegevustes osaleda negatiivse testi olemasolul ning pikendas olemasolevaid koroonatõendeid

Tallinna Halduskohtu määrusega said 26 antikehadega inimest 12.11.2021 tagasi õiguse osaleda testimise teel tegevustes, kus on nõutud koroonatõend. Lisaks  pikendas kohus esialgse õiguskaitse korras COVID-19 tõendatult läbipõdenud 10 inimese koroonatõendit […]

19 Nov 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Vaktsineerimata tervishoiutöötajate olukorrast Eestis

Eesti Kiirabi Töötajate Ametiühingu esindaja Joona Sõsa ja Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff`i ühisarvamuslugu. Tervishoiusüsteemi kriisist Ametiühing viitab, et tervishoiusüsteem on olnud aastaid olukorras, kus tervishoiutöötajate puudus üha süveneb. Tervishoiutöötajate […]

17 Nov 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Üle 50 Politsei- ja Piirivalveameti teenistuja pöördusid enda õiguste kaitseks kohtusse

10. novembril esitas Advokaadibüroo Pallo&Partnerid kohtusse Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenistujate ühishagi, millega nõutakse vaktsineerimiskohustust sisaldava PPA käskkirja tühistamist ning esialgset õiguskaitset enam kui 50 teenistujale, keda ähvardab vallandamine sama […]

12 Nov 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Mittevaktsineeritud töötajatega asutakse alates 28. juunist 2021. a lõpetama töölepinguid.

Tallinna Kiirabi juhatus otsustas 16. juunil 2021. a, et asutakse lõpetama mittevaktsineeritud töötajatega töölepinguid. 28. juunil 2021. a küsis Tallinna Kiirabi Eesti Kiirabi Töötajate Ametiühingult arvamust usaldusisiku vallandamise kohta, 9. […]

09 Jul 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Mure tervishoiutöötajate pärast: Kuidas tagada õigusriik tööõiguses pandeemia ajal?

Covid-19 pandeemia algusest alates ning eriti viimasel talvehooajal on tervishoitutöötajad olnud kangelased, kes on saanud enda peale suure koormuse võitlemaks uue ja tundmatu vaenlasega. Tervishoiutöötajad on suurema aja pandeemiast pidanud […]

20 Jun 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Advokaat esitas 11. juunil 2021. a Pärnu Haigla vastu hagi töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff esitas 11. juunil 2021. a Pärnu Haigla vastu hagi töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks, mille Pärnu Maakohus oma määrusega 16. juunil 2021. a menetlusse võttis. […]

17 Jun 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Kuidas toimida inkassolt nõudekirja saamisel?

Avate oma postkasti – kas paberkirjade jaoks mõeldud või virtuaalse – ning leiate sealt mõne inkassofirma poolt saadetud kirja. „Ma ei ole ju kellelegi võlgu?“, „Kas tegu on eksitusega?“, „See […]

15 Apr 2021Liina Luht

Kellel on õigus õppepuhkusele?

Seoses elukestva õppe põhimõtte juurdumise ning peatse kevadise õppeperioodi saabumisega on taas muutumas päevakajalisemaks küsimus sellest, millised on töötava inimese õigused õppepuhkusele, kui ees on ootamas kooli lõpetamine või sisseastumiskatsed. […]

21 Jan 2021Liina Luht

Veebiseminar. Koroonaviirus kui kutsehaigus: riskianalüüs, vaktsineerimine ja teised meetmed nakkushaiguste leviku tõkestamiseks.

COVID-19 viiruse levik paneb nii tööandjaid kui töötajaid ületama töökorralduse väljakutseid ning leidma ja kasutusele võtma meetmeid, mis võimaldavad töötamise jätkamist liigseid riske võtmata ja kulusid tekitamata. Kui haigestumine võib […]

19 Jan 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff: koroonavaktsiin toob kohustusi.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus näeb ette tööandja kohustused töötervishoiu korraldamisel ja tööohutuse tagamisel. Muuhulgas näeb see ette, et tööandja on kohustatud ka ajaliselt kehtivat riskianalüüsi uuendama, kui töötingimused on muutunud, […]

15 Dec 2020Jaanika Reilik-Bakhoff

Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine.

Advokaat Kristina Viznovitš viib läbi koolitust, mille eesmärk on anda osalejale teadmised, mis on vajalikud asutuse dokumentatsiooni andmekaitse nõuetega vastavusse viimiseks, tõsta inimeste teadlikkust isikuandmete töötlemisel arvutis ja mobiilseadmetes kaasnevatest riskidest. […]

08 Dec 2020Kristina Sööt

Veebiseminar. Mask ja vaktsineerimine – tööandja õigused ja võimalused nakkushaiguste leviku tõkestamiseks.

Nakkushaigused, eelkõige koroonaviirusega seotud nakatumised, seavad asutustele ja ettevõtetele igapäevaselt uusi väljakutseid. Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid: tööandja õigused ja kohustused töökorralduses COVID-19 ja teiste nakkushaiguste leviku tõkestamisel riskianalüüs töötaja […]

03 Dec 2020Jaanika Reilik-Bakhoff

Veebiseminar. Meetmed nakkushaiguste tõkestamiseks lasteaias või koolis. Isiku – ja terviseandmete kaitse koroonakriisi valguses.

Nakkushaigused, eelkõige koroonaviirusega seotud nakatumised, mõjutavad päev-päevalt haridusasutuste igapäevast töökorraldust. Advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid: tööandja õigused ja kohustused töökorralduses COVID-19 ja teiste nakkushaiguste leviku tõkestamisel; bioloogiliste ohutegurite […]

03 Dec 2020Kristina Sööt

Veebiseminar. Välismaalaste töötamine Eestis.

Advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff annab ülevaate välismaalaste, nii EL kui ka kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute töötamise võimalikkusest Eestis. Veebiseminar toimub 27. novembril 2020 kell 9.00–10.30. Veebiseminaril käsitletakse järgmisi teemasid: Kes […]

25 Nov 2020Jaanika Reilik-Bakhoff

Veebiseminar. Teine laine! Koroonaviiruse mõju töösuhetele: töökorraldus, lepingud ja OÜ-tamine.

Seoses COVID-19 viirusega on tööandjad jätkuvalt ületamas töökorralduse ja töölepingu väljakutseid. Kes vastutab haige töötaja eest? Kas kaugtöö korraldus on lihtsalt töötaja töötamine kodus või eeldab iseseisvaid kokkuleppeid? Kuidas vormistada […]

24 Nov 2020Jaanika Reilik-Bakhoff

Veebiseminar: „Koroonajuhtum töökohal – isikuandmete töötlemine koroonakriisi ajal.“

Koroonajuhtum töökohal  – see toob kaasa hulga hirmunud mõtteid ja paanilisi küsimusi, võimalik on ka meedia kõrgendatud tähelepanu. Milliseid isiku- ja terviseandmeid võib organisatsioon avaldada, kui on teada, et uudis […]

18 Nov 2020Kristina Sööt

Veebiseminar: “Nakkushaigused töösuhetes: poolte õigused ja kohustused ning seonduvad kulud töökorralduses.”

COVID-19 viirus pole kusagile kadunud ning jätkuvalt on tööandja ületamas töökorralduse ja töölepingu väljakutseid. Kes vastutab haige töötaja eest? Kas kaugtöö korraldus on lihtsalt töötaja töötamine kodus või eeldab iseseisvaid […]

10 Nov 2020Jaanika Reilik-Bakhoff