Blogi

Kuidas tööõnnetuse korral toimida ja kellelt nõuda kahju? Jurist toob välja 5 olulisemat punkti

Tööinspektsiooni andmetel toimus eelmisel aastal 3759 tööõnnetust, millest surmaga lõppes koguni 11. Nagu ka varasematel aastatel, registreeriti tegevusalade lõikes tööõnnetusi kõige enam kaubanduse, metallitööstuse, ehituse, puidutööstuse ning veonduse ja laonduse […]

19 Jan 2022Liina Luht

Ringkonnakohus pikendas ligi 30 Politsei- ja Piirivalveameti töötaja esmast õiguskaitset kuni 7. jaanuarini

Ligi 40 PPA teenistujat ning töötajat esitasid määruskaebuse ringkonnakohtule, saamaks esialgse õiguskaitse seoses vaktsineerimiskohustusega. Ringkonnakohus otsustas rahuldada rasedate taotluse esmasele õiguskaitsele kohtumenetluse lõpuni ning nende puhul tuleb vaktsineerimise nõue selleks […]

29 Dec 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Perearst võib väljastada läbipõdemise tõendi ka positiivse PCR-testi tulemuseta

Perearst võib väljastada läbipõdemise tõendi ka positiivse PCR-testi tulemuseta Paljud inimesed on covid-19 haiguse läbipõdenud ja omavad piisavas koguses antikehasid, lisaks on nad pöördunud haiguse ajal perearsti poole, kuid positiivset […]

15 Dec 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Kes vastutab liiklusõnnetuse toimumise eest, kui see juhtus nähtavust piirava liiga kõrge lumevalli tõttu?

Teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised tuleb hoida korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning tagatud oleksid tingimused ohutuks liiklemiseks. Tee seisundinõuded sätestavad, et lumevalli lubatud kõrgus, mõõdetuna teekatte pinnast, […]

13 Dec 2021Liina Luht

Esimesest jaanuarist jõustuv käibemaksuseaduse muudatus võimaldab vähendada oma maksukohustust

Uue aasta 1. jaanuaril jõustub käibemaksuseaduse muudatus, millega kehtestatakse tingimused ja kord, mille alusel on maksukohustuslasel edaspidi teatud eelduste täitmisel õigus vähendada oma maksukohustust, kui talle on võõrandatud kauba või […]

10 Dec 2021Liina Luht

Advokaat: eilsed Riigikohtu otsused kaitseväe teenistujate osas on olulised tulevasteks vaidlusteks

Eile tegi Riigikohus kaks olulist otsust, mis on positiivseks uudiseks tulevastele vaidlejatele. Nimelt rahuldas Riigikohus määruskaebuse märkides, et vaktsineerima kohustavaid käskkirju saab kohtus eelnevalt vaidlustada ega pea selleks ootama vallandamiseni, […]

26 Nov 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Kohus andis esialgse õiguskaitse raames inimestele tagasi õiguse tegevustes osaleda negatiivse testi olemasolul ning pikendas olemasolevaid koroonatõendeid

Tallinna Halduskohtu määrusega said 26 antikehadega inimest 12.11.2021 tagasi õiguse osaleda testimise teel tegevustes, kus on nõutud koroonatõend. Lisaks  pikendas kohus esialgse õiguskaitse korras COVID-19 tõendatult läbipõdenud 10 inimese koroonatõendit […]

19 Nov 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Vaktsineerimata tervishoiutöötajate olukorrast Eestis

Eesti Kiirabi Töötajate Ametiühingu esindaja Joona Sõsa ja Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff`i ühisarvamuslugu. Tervishoiusüsteemi kriisist Ametiühing viitab, et tervishoiusüsteem on olnud aastaid olukorras, kus tervishoiutöötajate puudus üha süveneb. Tervishoiutöötajate […]

17 Nov 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Üle 50 Politsei- ja Piirivalveameti teenistuja pöördusid enda õiguste kaitseks kohtusse

10. novembril esitas Advokaadibüroo Pallo&Partnerid kohtusse Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenistujate ühishagi, millega nõutakse vaktsineerimiskohustust sisaldava PPA käskkirja tühistamist ning esialgset õiguskaitset enam kui 50 teenistujale, keda ähvardab vallandamine sama […]

12 Nov 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Mittevaktsineeritud töötajatega asutakse alates 28. juunist 2021. a lõpetama töölepinguid.

Tallinna Kiirabi juhatus otsustas 16. juunil 2021. a, et asutakse lõpetama mittevaktsineeritud töötajatega töölepinguid. 28. juunil 2021. a küsis Tallinna Kiirabi Eesti Kiirabi Töötajate Ametiühingult arvamust usaldusisiku vallandamise kohta, 9. […]

09 Jul 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Mure tervishoiutöötajate pärast: Kuidas tagada õigusriik tööõiguses pandeemia ajal?

Covid-19 pandeemia algusest alates ning eriti viimasel talvehooajal on tervishoitutöötajad olnud kangelased, kes on saanud enda peale suure koormuse võitlemaks uue ja tundmatu vaenlasega. Tervishoiutöötajad on suurema aja pandeemiast pidanud […]

20 Jun 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Advokaat esitas 11. juunil 2021. a Pärnu Haigla vastu hagi töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff esitas 11. juunil 2021. a Pärnu Haigla vastu hagi töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks, mille Pärnu Maakohus oma määrusega 16. juunil 2021. a menetlusse võttis. […]

17 Jun 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Kuidas toimida inkassolt nõudekirja saamisel?

Avate oma postkasti – kas paberkirjade jaoks mõeldud või virtuaalse – ning leiate sealt mõne inkassofirma poolt saadetud kirja. „Ma ei ole ju kellelegi võlgu?“, „Kas tegu on eksitusega?“, „See […]

15 Apr 2021Liina Luht

Kellel on õigus õppepuhkusele?

Seoses elukestva õppe põhimõtte juurdumise ning peatse kevadise õppeperioodi saabumisega on taas muutumas päevakajalisemaks küsimus sellest, millised on töötava inimese õigused õppepuhkusele, kui ees on ootamas kooli lõpetamine või sisseastumiskatsed. […]

21 Jan 2021Liina Luht

Veebiseminar. Koroonaviirus kui kutsehaigus: riskianalüüs, vaktsineerimine ja teised meetmed nakkushaiguste leviku tõkestamiseks.

COVID-19 viiruse levik paneb nii tööandjaid kui töötajaid ületama töökorralduse väljakutseid ning leidma ja kasutusele võtma meetmeid, mis võimaldavad töötamise jätkamist liigseid riske võtmata ja kulusid tekitamata. Kui haigestumine võib […]

19 Jan 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff: koroonavaktsiin toob kohustusi.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus näeb ette tööandja kohustused töötervishoiu korraldamisel ja tööohutuse tagamisel. Muuhulgas näeb see ette, et tööandja on kohustatud ka ajaliselt kehtivat riskianalüüsi uuendama, kui töötingimused on muutunud, […]

15 Dec 2020Jaanika Reilik-Bakhoff

Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine.

Advokaat Kristina Viznovitš viib läbi koolitust, mille eesmärk on anda osalejale teadmised, mis on vajalikud asutuse dokumentatsiooni andmekaitse nõuetega vastavusse viimiseks, tõsta inimeste teadlikkust isikuandmete töötlemisel arvutis ja mobiilseadmetes kaasnevatest riskidest. […]

08 Dec 2020Kristina Viznovitš

Veebiseminar. Mask ja vaktsineerimine – tööandja õigused ja võimalused nakkushaiguste leviku tõkestamiseks.

Nakkushaigused, eelkõige koroonaviirusega seotud nakatumised, seavad asutustele ja ettevõtetele igapäevaselt uusi väljakutseid. Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid: tööandja õigused ja kohustused töökorralduses COVID-19 ja teiste nakkushaiguste leviku tõkestamisel riskianalüüs töötaja […]

03 Dec 2020Jaanika Reilik-Bakhoff

Veebiseminar. Meetmed nakkushaiguste tõkestamiseks lasteaias või koolis. Isiku – ja terviseandmete kaitse koroonakriisi valguses.

Nakkushaigused, eelkõige koroonaviirusega seotud nakatumised, mõjutavad päev-päevalt haridusasutuste igapäevast töökorraldust. Advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid: tööandja õigused ja kohustused töökorralduses COVID-19 ja teiste nakkushaiguste leviku tõkestamisel; bioloogiliste ohutegurite […]

03 Dec 2020Kristina Viznovitš

Veebiseminar. Välismaalaste töötamine Eestis.

Advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff annab ülevaate välismaalaste, nii EL kui ka kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute töötamise võimalikkusest Eestis. Veebiseminar toimub 27. novembril 2020 kell 9.00–10.30. Veebiseminaril käsitletakse järgmisi teemasid: Kes […]

25 Nov 2020Jaanika Reilik-Bakhoff

Veebiseminar. Teine laine! Koroonaviiruse mõju töösuhetele: töökorraldus, lepingud ja OÜ-tamine.

Seoses COVID-19 viirusega on tööandjad jätkuvalt ületamas töökorralduse ja töölepingu väljakutseid. Kes vastutab haige töötaja eest? Kas kaugtöö korraldus on lihtsalt töötaja töötamine kodus või eeldab iseseisvaid kokkuleppeid? Kuidas vormistada […]

24 Nov 2020Jaanika Reilik-Bakhoff

Veebiseminar: „Koroonajuhtum töökohal – isikuandmete töötlemine koroonakriisi ajal.“

Koroonajuhtum töökohal  – see toob kaasa hulga hirmunud mõtteid ja paanilisi küsimusi, võimalik on ka meedia kõrgendatud tähelepanu. Milliseid isiku- ja terviseandmeid võib organisatsioon avaldada, kui on teada, et uudis […]

18 Nov 2020Kristina Viznovitš

Veebiseminar: “Nakkushaigused töösuhetes: poolte õigused ja kohustused ning seonduvad kulud töökorralduses.”

COVID-19 viirus pole kusagile kadunud ning jätkuvalt on tööandja ületamas töökorralduse ja töölepingu väljakutseid. Kes vastutab haige töötaja eest? Kas kaugtöö korraldus on lihtsalt töötaja töötamine kodus või eeldab iseseisvaid […]

10 Nov 2020Jaanika Reilik-Bakhoff