Veebiseminar. Meetmed nakkushaiguste tõkestamiseks lasteaias või koolis. Isiku – ja terviseandmete kaitse koroonakriisi valguses.

 • Kristina Sööt
 • 03 December, 2020

Nakkushaigused, eelkõige koroonaviirusega seotud nakatumised, mõjutavad päev-päevalt haridusasutuste igapäevast töökorraldust.

Advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

 • tööandja õigused ja kohustused töökorralduses COVID-19 ja teiste nakkushaiguste leviku tõkestamisel;
 • bioloogiliste ohutegurite hindamine ja riskianalüüs;
 • lasteaia ja kooli kodukorra muutmine;
 • maskikandmise kohustus kui sisekorra reegel töötajale ja õpilastele/lastele;
 • töötaja õigused ja kohustused töökorralduses COVID-19 ja teiste nakkushaiguste leviku tõkestamisel;
 • mida teha, kui sinu asutuses on nakatunud töötaja või õpilane/laps.

Advokaat Kristina Viznovitš käsitleb veebikoolitusel järgmisi teemasid:

 • millised on isikuandmete töötlemise alused ja põhimõtted;
 • kas ja kuidas töödelda õpilaste eriliiki isikuandmeid;
 • kas ja kuidas töödelda töötajate eriliiki isikuandmeid;
 • milliseid tervise- jm isikuandmeid võib jagada kooli- või asutusesiseselt;
 • milliseid tervise- jm isikuandmeid võib/ peab jagama klassi (rühma)kaaslastega ja lapsevanematega;
 • koroonajuhtum koolis või lasteaias – meedia tähelepanu ning isikuandmete kaitse.

Veebiseminar toimub 4. detsembril 2020 kell 13.00–14.30.

Rohkem infot www.addenda.ee