Tööõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid eksperdid omavad pikaajalist kogemust nii tööõiguslike probleemide ennetamise kui lahendamise osas. Nõustame tööandjatest kliente kõigis töösuhetega seotud küsimustes. Muuhulgas abistame järgnevates tööõiguslikes küsimustes:

 • töölepingute ja juhatuse ning nõukogu liikmete teenistuslepingute koostamine ja ülevaatamine ning nõustamine lepingute muutmise ja lõpetamisega seotud küsimustes;
 • töösuhtega seonduvate muude lepingute ning kokkulepete ja dokumentide koostamine, sh konfidentsiaalsuskokkulepete, konkurentsikeelu kokkulepete, varalise vastutuse lepingute, intellektuaalse omandi üleandmise lepingute ja optsioonilepingute koostamine;
 • muude tööõiguslike aktide, sealhulgas ametijuhendi, sisekorraeeskirjade jmt koostamine, ülevaatamine ning õigusliku analüüsi andmine;
 • nõustamine töökorralduslike reeglite, tööalaste tagatiste, töötervishoiu, tööohutuse ja sotsiaalkindlustuse valdkonnas;
 • tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
 • töötaja vastutus ja vastutuse piirangud, sealhulgas töötasu alandamine, kahju hüvitamine, varalise vastutuse kokkulepe, vastutus kolmanda isiku ees, tööandja nõude töötaja töötasu nõudega tasaarvestamine jmt;
 • tööandja vastutus ja hüvitisnõuete esitamine töötaja poolt;
 • ärisaladuse ja intellektuaalomandi kaitse;
 • nõustamine töösuhetega seonduvates küsimustes äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja restruktureerimisel, samuti ettevõtte võõrandamise korral;
 • töö- ja elamislubade taotlemine;
 • renditööjõuga seotud küsimused;

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Piret Pallo

Piret Pallo

E-post piret.pallo@pallo.ee

Loe edasi
Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

E-post jaanika.reilik@pallo.ee

Loe edasi
Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi
Kelli Varov

Kelli Varov

E-post kelli.varov@pallo.ee

Loe edasi