Jaanika Reilik-Bakhoff, advokaat

Jaanika Reilik-Bakhoff

Advokaat

Tegevusvaldkonnad

 • Äriõigus
 • Haldusõigus
 • Kindlustusõigus
 • Lepinguõigus
 • Lepinguvälised võlasuhted
 • Pankrotiõigus
 • Pärimisõigus
 • Tööõigus
 • Asjaõigus
 • Meditsiiniõigus

Haridus & liikmelisus

 • Eesti Advokatuur
 • Tartu Ülikool, õigusteaduskond (MA)

Keeled

 • Eesti
 • Inglise

Publikatsioonid

Pärnu Haiglast päevapealt vallandatud töötaja kaebas esimese astme otsuse edasi 

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid esitas Pärnu Haigla endise töötaja nimel apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Haigla vastu asjas, kus töötajale kehtestati töötaja tervist silmas pidades ebasobiva viisiga testimine. Esimese astme kohus otsustas, et […]

09 Jun 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Siiani olulisim kohtuotsus koroonavaidlustes – kohus tuvastas koroonatõendi nõude õigusvastasuse 

Halduskohus tuvastas oma eilses otsuses koroonatõendi nõude õigusvastasuse ning tühistas läbipõdenute osas karantiini nõude pärast kontakti, samuti jättis kohus kõik menetluskulud summas 71 000 eurot Vabariigi Valitsuse kanda. Kohus tunnistas […]

01 Jun 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Kohus tunnistas järjekordse kaitseväe töötaja töölepingu lõpetamise seoses vaktsineerimatusega tühiseks 

Tänavu on Tartu Maakohus teinud otsuse kahe kaitseväe töötaja osas, leides, et töölepingu erakorraline lõpetamine seoses töötaja sooviga end mitte vaktsineerida on tühine ning  mõistnud nende kasuks välja ka hüvitise […]

25 May 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Advokaat julgustab korteriühistuid – oluliste puuduste korral on õigus raha tasumisest keelduda

Paljud korteriühistud võtavad laenu ja sõlmivad majade renoveerimiseks ning ümbruse parendamiseks töövõtulepinguid, kuid paraku tuleb ette ka ebakvaliteetselt teostatud töid ja sellest tulenevaid vaidlusi korteriühistu ja ehitaja vahel ning seotud […]

12 May 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Tartu Maakohus tunnistas Kaitseväe töötaja vallandamise ebaseaduslikuks

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid esindas edukalt töötajat vaidluses Kaitseväega. Tartu Maakohus tunnistas Kaitseväe poolse töölepingu erakorralise ülesütlemise vaktsineerimistõendi esitamata jätmise tõttu tühiseks ning mõistis välja töötaja kasuks hüvitise ja menetluskulud. Tartu Maakohus […]

09 Mar 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Eesti riigiõiguslik traditsioon ja põhiõigused

Põhiõigustel ja -vabadustel on Eestis kui demokraatlikus õigusriigis olnud oluline koht juba alates Eesti Vabariigi väljakuulutamisest ja sellele järgnenud esimese põhiseaduse vastuvõtmisest 15. juunil 1920.Põhiõiguste ja -vabaduste osa on järk-järgult […]

23 Feb 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Kohus keelas Politsei- ja Piirivalveametil teenistujate vallandamise COVID tõendi puudumise tõttu

31. jaanuaril rahuldas Tallinna Halduskohus 6 kaebaja esialgse õiguskaitse taotlused ning keelas Politsei- ja Piirivalveametil nende teenistussuhete lõpetamise COVID tõendi esitamata jätmise tõttu kuni põhiasjas on kohtulahend jõustunud. Täna keelas […]

04 Feb 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Ringkonnakohus pikendas ligi 30 Politsei- ja Piirivalveameti töötaja esmast õiguskaitset kuni 7. jaanuarini

Ligi 40 PPA teenistujat ning töötajat esitasid määruskaebuse ringkonnakohtule, saamaks esialgse õiguskaitse seoses vaktsineerimiskohustusega. Ringkonnakohus otsustas rahuldada rasedate taotluse esmasele õiguskaitsele kohtumenetluse lõpuni ning nende puhul tuleb vaktsineerimise nõue selleks […]

29 Dec 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Riigikohus ei võtnud määruskaebust menetleda, mistõttu võidakse lähiajal vallandada paljud Rahvusooper Estonia töötajad

Rahvusooper Estonia kehtestas käskkirjaga enamikele töötajatele töötamise eelduseks COVID-19 vastase vaktsineerimise. Ligikaudu 70 töötajat koostasid Rahvusooperile pöördumise, milles viitasid riskianalüüsis olevatele vigadele ning palusid loobuda kohustuslikust vaktsineerimisest. Rahvusooperis 32 aastat […]

23 Dec 2021Jaanika Reilik-Bakhoff

Perearst võib väljastada läbipõdemise tõendi ka positiivse PCR-testi tulemuseta

Perearst võib väljastada läbipõdemise tõendi ka positiivse PCR-testi tulemuseta Paljud inimesed on covid-19 haiguse läbipõdenud ja omavad piisavas koguses antikehasid, lisaks on nad pöördunud haiguse ajal perearsti poole, kuid positiivset […]

15 Dec 2021Jaanika Reilik-Bakhoff