Jaanika Reilik-Bakhoff, advokaat

Jaanika Reilik-Bakhoff

Partner / Vandeadvokaat

Tegevusvaldkonnad

 • Äriõigus
 • Haldusõigus
 • Kindlustusõigus
 • Lepinguõigus
 • Lepinguvälised võlasuhted
 • Pankrotiõigus
 • Pärimisõigus
 • Perekonnaõigus
 • Tööõigus
 • Asjaõigus
 • Meditsiiniõigus

Haridus & liikmelisus

 • Eesti Advokatuur
 • Tartu Ülikool, õigusteaduskond (MA)

Keeled

 • Eesti
 • Inglise

Publikatsioonid

Sotsiaalministeerium suhtub vaktsiinikahju saanud inimeste tõstatatud muredesse täie tõsidusega

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid esindab MTÜ-d Ikkagi Inimesed, kes ühendab ja abistab vaktsineerimisest tervisekahju saanud inimesi. Eile kohtusid MTÜ juht ja liikmed Sotsiaalministeeriumi esindajatega ning minister oli sisuka kohtumise lõpuks tänulik, et […]

26 Jan 2023Jaanika Reilik-Bakhoff

Järjekordne ringkonnakohtu otsus vaktsineerimata kaitseväelase osas: töötaja töölepingu ülesütlemine on tühine

Esmaspäeval tuli ringkonnakohtust järjekordne otsus töötaja kasuks seoses Kaitseväe poolse töölepingu ülesütlemisega vaktsineerimatuse tõttu. Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et töötaja töölepingu ülesütlemine on tühine. Töötaja oli töötanud Kaitseväes üle 24 aasta […]

24 Jan 2023Jaanika Reilik-Bakhoff

Jõustus esimene otsus seoses Kaitseväe vaktsineerimiskohustusega

Riigikohus jättis Kaitseväe kassatsioonikaebuse menetlusse võtmata ning jõustus Tartu ringkonnakohtu 1. juuli otsus, mille järgi oli kaitseväe töötaja töölepingu lõpetamine seoses vaktsineerimatusega tühine. Tegemist on esimese jõustunud kohtuotsusega seoses vaktsineerimiskohustuse […]

23 Dec 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Kohus tunnistas Tallinna Kiirabi 14 töötaja vallandamise tühiseks

Harju Maakohus leidis oma eilses (23.09.2022) otsuses Tallinna Kiirabi 14 vallandatud töötaja osas, et nende kõigi töölepingute ülesütlemised seoses mittevaktsineerimisega on olnud tühised ning mõistis välja töötajatele erinevas suuruses hüvitised, […]

24 Sep 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Kohus tunnistas vaktsineerimata politseiametnike ametist vabastamise õigusvastaseks

Tallinna Halduskohus tunnistas 31.08.202. a tehtud otsusega õigusvastaseks Politsei- ja Piirivalveameti käskkirja, mille alusel vallandati kaks politseiametnikku, kuna nad ei olnud end nõuetekohaselt vaktsineerinud. Lisaks mõistis kohus politseiametnikele hüvitise 4 […]

06 Sep 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Kohus tunnistas vaktsineerimata kaitseväelase ametist vabastamise õigusvastaseks

Kohus viitas oma 31.08.2022. a otsuses muuhulgas, et riskianalüüsi kaudu ei saa kehtestada üldist vaktsineerimise kohustust ning rahuldas möödunud aasta septembris vallandatud kaitseväelase kaebuse, mõistes talle välja 12 kuu suuruse […]

02 Sep 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Advokaat: Eesti Haigekassa tõlgendab vaktsiinikahjude hüvitamise osas seadust valesti

Vaktsiinikahju hüvitamise taotluste vastuvõtmine algas 1. mail 2022 ning esimesed otsused vaktsiinikahjude hüvitamise ja hüvitamisest keeldumise osas on Eesti Haigekassa poolt ka juba tehtud. Advokaadibüroo Pallo&Partnerid poole on pöördunud esimesed […]

11 Aug 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Pärnu Haiglast päevapealt vallandatud töötaja kaebas esimese astme otsuse edasi 

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid esitas Pärnu Haigla endise töötaja nimel apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Haigla vastu asjas, kus töötajale kehtestati töötaja tervist silmas pidades ebasobiva viisiga testimine. Esimese astme kohus otsustas, et […]

09 Jun 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Siiani olulisim kohtuotsus koroonavaidlustes – kohus tuvastas koroonatõendi nõude õigusvastasuse 

Halduskohus tuvastas oma eilses otsuses koroonatõendi nõude õigusvastasuse ning tühistas läbipõdenute osas karantiini nõude pärast kontakti, samuti jättis kohus kõik menetluskulud summas 71 000 eurot Vabariigi Valitsuse kanda. Kohus tunnistas […]

01 Jun 2022Jaanika Reilik-Bakhoff

Kohus tunnistas järjekordse kaitseväe töötaja töölepingu lõpetamise seoses vaktsineerimatusega tühiseks 

Tänavu on Tartu Maakohus teinud otsuse kahe kaitseväe töötaja osas, leides, et töölepingu erakorraline lõpetamine seoses töötaja sooviga end mitte vaktsineerida on tühine ning  mõistnud nende kasuks välja ka hüvitise […]

25 May 2022Jaanika Reilik-Bakhoff