Sotsiaalministeerium suhtub vaktsiinikahju saanud inimeste tõstatatud muredesse täie tõsidusega

  • Jaanika Reilik-Bakhoff
  • 26 January, 2023

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid esindab MTÜ-d Ikkagi Inimesed, kes ühendab ja abistab vaktsineerimisest tervisekahju saanud inimesi. Eile kohtusid MTÜ juht ja liikmed Sotsiaalministeeriumi esindajatega ning minister oli sisuka kohtumise lõpuks tänulik, et selline nõudlik ja põhjalik ühendus olukorra analüüsimiseks loodud on. 

MTÜ Ikkagi Inimesed eesmärgiks on vaktsiinikahju saanud inimesi aidata, et nad saaksid kiiresti õiged diagnoosid ja ravi ning samuti, et inimesed saaksid ka riigi poolt ettenähtud kindlustushüvitised tervisekahju osaliseks kompenseerimiseks.

15. detsembril 2022.a edastas MTÜ 22-leheküljelise põhjaliku märgukirja koos viidetega järgnevatele isikutele ja asutustele: Eesti Vabariigi Õiguskantsler, Riigikogu sotsiaalkomisjon, Riigikogu vaktsiinijärgsete terviseprobleemide lahenduste toetusrühm, Tervise- ja tööminister, Ravimiamet, Haigekassa ning teadmiseks ka järgnevatele: Eesti Vabariigi President, Riigikogu juhatus, fraktsioonid, haiglad, Eesti Haiglate Liit, Eesti Arstide Liit, Perearstide Selts, Teadusnõukoda, Terviseamet.

Märgukirjaga tõstatatud probleemide üle arutlemiseks korraldas Sotsiaalministeerium eile, 25. jaanuaril, kohtumise MTÜ-ga. Sotsiaalministeeriumist osales minister Peep Peterson, tervishoiuvõrgu juht Heli Paukson ja ministri nõunik Maris Jesse. MTÜ-d esindas selle juht Riina Kütt, mitmed liikmed ja lepinguline esindaja advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff.

Kohtumisel jagasid MTÜ liikmeid oma lugusid ministriga ning advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff tõi näiteid üldiselt, millised on need senised vastuolud ja vääriti mõistmised, mille tõttu eitavaid otsuseid vaidlustatakse. „Soovime jõuda selleni, et ka üks inimene 100 000-st, kes on saanud vaktsiinist haruldase tervisekahju, saaks oma seadusega ettenähtud hüvitise ja loomulikult ka õigeaegse ravi,“ võttis advokaat kokku eesmärgi, mille võiks loodud kindlustussüsteem täita.

MTÜ hinnangul on muuhulgas probleemiks hindamismetoodika puudulikkus, covid-vaktsiinide uudsus, arstide erinev dokumenteerimiskohustuse täitmise kvaliteet ning see, et tunnistatakse long covid sündroomi, kuid ei taheta tunnistada, et on olemas ka long post-covid vaccination sündroom. Kusjuures mõlema sündroomi puhul on täheldatud sarnaseid sümptomeid. Ministeerium ei eita, et probleeme on, kuid täpsem sisu on välja selgitamisel.

31. jaanuaril 2023 peaks valmima Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud analüüs, mis muuhulgas vastab küsimusele, kas praegune hindamismetoodika välistab kindlustushüvitise maksmise juhul, kui eluliselt inimene võiks hüvitise saada, aga puhtalt puuduliku hindamismetoodika tõttu seda ei saa.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid esindab mitmeid vaktsiinikahju saanud kliente kohtus, kes tegelikult tahaksid tegeleda paranemisega, mitte kohtuvaidlusega. Minister tõdes, et kohtuvaidlused on oluline osa ühiskonnast ning need teevadki süsteemi paremaks. Advokaat  Jaanika Reilik-Bakhoffi hinnangul peab riik proovima eriti just tervisekahjustustega inimeste probleeme ennetada. “Me ei saa panna haigetele inimestele vastutust muuta süsteemi paremaks – meie kui tervete inimeste kohustus on hoolitseda nende eest, kes seda ise ei suuda. Seega ei ole kindlasti lahendus üksnes kohtuvaidlustes, vaid tuleb leida lahendusi koostöös kohtuväliselt. Õigusriik on täpselt nii tugev, kui hästi on kaitstud ühiskonnas nõrgemad ühiskonnaliikmed,“ sõnas Reilik-Bakhoff.

Minister tõdes kohtumise lõpuks – see on hea et me täna siin oleme ja parandame süsteemi. Minister tänas MTÜ-d nende tegevuse eest, öeldes, et sellist nõudlikku patsiendi organit on meil ammu vaja olnud.

Pärast analüüsi valmimist lubas ministeerium huvigruppe kaasates teemaga edasi liikuda.