Veebiseminar. Välismaalaste töötamine Eestis.

  • Jaanika Reilik-Bakhoff
  • 25 November, 2020

Advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff annab ülevaate välismaalaste, nii EL kui ka kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute töötamise võimalikkusest Eestis.

Veebiseminar toimub 27. novembril 2020 kell 9.00–10.30.

Veebiseminaril käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Kes on välismaalane? Millisel alusel saab välismaalane Eestis töötada?
  • Praktilisi näiteid, kuidas tööd korraldada edukalt regulaarselt lühiajalise töötamise registreerimise kaudu! 
  • Kuidas toimida, kui soovitakse siiski elamisloaga välismaalane tööle saada?
  • Usaldusväärse ettevõtja mõiste. Kuidas näeb välja praktikas selle rakendamine? Millele võiks ettevõtjad tähelepanu pöörata?
  • Välismaalastega sõlmitav lepinguvorm (tööleping vs võlaõiguslik leping) ja töötasu
  • Olulisemad välismaalaste seaduse muudatused 2020 (sh kutsuja kohustuste laiendamine ja uued sanktsioonid, tõendamiskoormise muutus) ja järgmised planeeritavad muudatused (sh lisatingimused lühiajalisele töötamise registreerimisele ja hooajatööliste uued palgakriteeriumid)

Rohkem infot veebiseminari kohta leiad www.addenda.ee .