Perearst võib väljastada läbipõdemise tõendi ka positiivse PCR-testi tulemuseta

  • Jaanika Reilik-Bakhoff
  • 15 December, 2021

Perearst võib väljastada läbipõdemise tõendi ka positiivse PCR-testi tulemuseta

Paljud inimesed on covid-19 haiguse läbipõdenud ja omavad piisavas koguses antikehasid, lisaks on nad pöördunud haiguse ajal perearsti poole, kuid positiivset PCR testitulemust neil ei ole – on olnud covid-19 haigusele viitavad haigussümptomid, kuid test on olnud kas piiripealne, negatiivne või ei ole testimas üldse käidud, kuna diagnoos on pandud pereliikme covid-19 diagnoosi pinnalt. Vabariigi Valitsus on oma esindaja kaudu ühe kohtuasja raames selgitanud, et sellises olukorras, kus asjaolud viitavad selgelt covid-19 läbipõdemisele, võib perearst väljastada läbipõdemise tõendi ning kohtu poole pöördumine ei pruugi olla vajalik. Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaadi Jaanika Reilik-Bakhoffi sõnul on probleem aga selles, et perearstidel ei ole vastavat infot ning ka teenusepakkujad ei pruugi puuduliku kommunikatsiooni tõttu sellist tõendit usaldada – perarsti läbipõdemise tõend on ilma QR-koodita ning sellega peaks kaasnema selge kommunikatsioon, kuidas eksimise hirmus teenusepakkujad selle õigsust kontrollida saavad.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff:

Mitmed inimesed, kes on sunnitud kohtutee ette võtma, on olukorras, kus nad on just covid-19 haiguse läbi põdenud, mille järgselt ei ole soovitatav koheselt vaktsineerida, kuid läbipõdemise tõendit nad ei saa, kuna PCR-test ei ole tuvastanud positiivset tulemust – tulemus on olnud piiripealne või on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures kiirtest ning viimane ega perearst pole näinud põhjust teha uut PCR-testi.

Tavaliselt on sellised inimesed järgnevalt tihedas suhtluses perearstiga, kes kinnitab, et tema ei saa tõendit väljastada, seejärel pöördutakse Terviseameti ja Sotsiaalministeeriumi poole – kuid kõik asjata, vastuseks saadakse, et ka nemad ei saa aidata. Seetõttu on veelgi üllatavam, et kohtusse pöördudes Vabariigi Valitsus tõendi väljastamise osas probleemi ei näe.

Tegelikkuses selleks, et saada Vabariigi Valitsuse korralduste kohaselt läbi põdenuks, piisab ka perearsti diagnoosi kinnitamise kuupäevast, kuid tundub, et praktikas ei osata seda kasutada.

Ühe hiljutise kohtuasja raames on Vabariigi Valitsus andnud aga järgnevad olulised selgitused: „Kuna kaebajal ei ole positiivset PCR testi tulemust, ei ole kaebajal võimalik endale luua Euroopa Liidu digitaalset COVID-i tõendit. Küll aga võib kaebajal olla võimalik juhul, kui kaebajal on olemas arsti poolt kinnitatud lõplik diagnoos, saada arstilt lõpliku kinnitatud diagnoosi alusel vastav läbipõdemise tõend. Seega tuleb kaebajal pöörduda perearsti poole, kes on kaebajal laboratoorselt kinnitamata COVID-19 diagnoosinud, kas tegemist on kinnitatud diagnoosiga. Juhime tähelepanu, et arsti poolt väljastataval tõendil peab olema märgitud patsiendi nimi ja isikukood. Samuti peab olema loetavalt kirjas diagnoosimise kuupäev, väljastanud arsti nimi, asutus, arsti kood, kuupäev ja allkiri.“

Seega, kõik inimesed, kes on olnud viimase 180 päeva jooksul olukorras, kus nad on COVID-19 läbi põdenud ning arst on sellest teadlik, saavad ikkagi perearstilt läbi põdemise tõendi küsida ning ei pea selleks koheselt pöörduma kohtu poole.

Artikli autor: Jaanika Reilik-Bakhoff

Artikkel avaldatud: Pealinn, RUP, ERR.