Advokaat esitas 11. juunil 2021. a Pärnu Haigla vastu hagi töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks.

  • Jaanika Reilik-Bakhoff
  • 17 June, 2021

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff esitas 11. juunil 2021. a Pärnu Haigla vastu hagi töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks, mille Pärnu Maakohus oma määrusega 16. juunil 2021. a menetlusse võttis.

Tervishoiutöötaja leping lõpetati antud olukorras päeva pealt TLS § 88 lg 1 p 2 alusel kohanematuse tõttu viitega asjaolule, et töötaja polnud ennast vaktsineerinud ning tööandja ei võimaldanud töötajale sobilikku covid-19 testimise meetodit. Töötaja, kes oli töötanud oma patsientidega covid-19 pandeemia ajal üle aasta ilma probleemideta (töösuhe ise oli kestnud oluliselt pikemalt) ning kasutanud ettenähtud isikukaitsevahendeid vallandati päeva pealt, lubamata lõpetada patsientidega haiguslugusid, mis võisid ohtu seada ka patsientide elu ja tervise. Viimati nimetatud teguviisiga läks Haigla otseselt vastuollu meditsiinis kehtiva põhimõttega priumum non nocere.

Nimetatud kohtuvaidlus võib anda vastuse ühiskonnas tõstatatud küsimusele, kas mittevaktsineerimise tõttu võib töötajaid vallandada või mitte ning kas Tööinspektsiooni väljapakutud nn vallandamiseskeem TLS § 88 lg 1 p 2 alusel on õiguspärane.