Liina Luht

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust.
Jurist assisteerib advokaate.

Liina Luht

Jurist

Tegevusvaldkonnad

 • Äriõigus
 • Lepinguõigus
 • Lepinguvälised võlasuhted
 • Pankrotiõigus
 • Pärimisõigus
 • Perekonnaõigus
 • Tööõigus
 • Asjaõigus

Haridus & liikmelisus

 • Tartu Ülikool, õigusteaduskond (BA)

Keeled

 • Eesti
 • Inglise

Publikatsioonid

Vanemapuhkuselt tööle naasva töötaja õigused 

Vanemapuhkusel viibiva töötaja jaoks saabub varem või hiljem hetk, mil tuleb mõelda tööle naasmisele. Mida tuleb tööandjal aga vanemapuhkuselt naasva töötaja õiguste tagamisel silmas pidada?  Vanemapuhkuse katkestamise või lõppemise järel […]

08 Feb 2024Liina Luht

Isikliku kogemusloo jagamine – kust lähevad piirid ebakohaste väärtushinnangutega

Seoses Eesti Päevalehes märtsikuu viimasel päeval avaldatud artikliga, kus kirjeldati tüsistusega lõppenud rinnaoperatsioonist alguse saanud kohtuvaidlust, on tõusetunud laiem poleemika selles osas, kas ja millises ulatuses tohib rahulolematu klient tarbitud […]

18 Apr 2023Liina Luht

Kutsehaiguse puhul vastutab enamasti tööandja

Kutsehaiguste diagnoosimine on viimaste aastate jooksul olnud Terviseameti statistika kohaselt pidevalt langustrendis. Siiski tasub nii tööandjatele kui töötajatele meelde tuletada, kuidas kindlaks teha kutsehaiguse ilmnemist, milliseid samme tuleks astuda töötajal, […]

07 Mar 2023Liina Luht

Kuidas käituda löökaugu tekitatud kahju korral ning kellelt nõuda sisse remondikulud?

Koos lume sulamisega on taas päevakorda kerkinud autoomanike iga-aastane nuhtlus – löökaugud sõiduteel, millest läbi sõites on üsna tavapäraseks tagajärjeks kahjustunud rehv või velg, samuti võivad viga saada silla detailid. […]

21 Jan 2022Liina Luht

Kuidas tööõnnetuse korral toimida ja kellelt nõuda kahju? Jurist toob välja 5 olulisemat punkti

Tööinspektsiooni andmetel toimus eelmisel aastal 3759 tööõnnetust, millest surmaga lõppes koguni 11. Nagu ka varasematel aastatel, registreeriti tegevusalade lõikes tööõnnetusi kõige enam kaubanduse, metallitööstuse, ehituse, puidutööstuse ning veonduse ja laonduse […]

19 Jan 2022Liina Luht

Kes vastutab liiklusõnnetuse toimumise eest, kui see juhtus nähtavust piirava liiga kõrge lumevalli tõttu?

Teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised tuleb hoida korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning tagatud oleksid tingimused ohutuks liiklemiseks. Tee seisundinõuded sätestavad, et lumevalli lubatud kõrgus, mõõdetuna teekatte pinnast, […]

13 Dec 2021Liina Luht

Esimesest jaanuarist jõustuv käibemaksuseaduse muudatus võmaldab vähendada oma maksukohustust

Uue aasta 1. jaanuaril jõustub käibemaksuseaduse muudatus, millega kehtestatakse tingimused ja kord, mille alusel on maksukohustuslasel edaspidi teatud eelduste täitmisel õigus vähendada oma maksukohustust, kui talle on võõrandatud kauba või […]

10 Dec 2021Liina Luht

Kuidas toimida inkassolt nõudekirja saamisel?

Avate oma postkasti – kas paberkirjade jaoks mõeldud või virtuaalse – ning leiate sealt mõne inkassofirma poolt saadetud kirja. „Ma ei ole ju kellelegi võlgu?“, „Kas tegu on eksitusega?“, „See […]

15 Apr 2021Liina Luht

Kellel on õigus õppepuhkusele?

Seoses elukestva õppe põhimõtte juurdumise ning peatse kevadise õppeperioodi saabumisega on taas muutumas päevakajalisemaks küsimus sellest, millised on töötava inimese õigused õppepuhkusele, kui ees on ootamas kooli lõpetamine või sisseastumiskatsed. […]

21 Jan 2021Liina Luht

Vaidluse lahendamine Eesti vahekohtus.

Alati ei pea vaidluste lahendamiseks pöörduma riiklikku kohtusse, alternatiivselt on vaidluste lahendamine võimalik ka vahekohtutes. Kahjuks on vahekohtud endiselt meie õigusaktides alareguleeritud institutsioon ja puudulik seadustik tekitab omajagu segadust. Tegevuse […]

13 Nov 2018Liina Luht