Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust.
Jurist assisteerib advokaate.

Liina Luht

Jurist
 • E-post liina.luht@pallo.ee

Tegevusvaldkonnad

 • Äriõigus
 • Lepinguõigus
 • Lepinguvälised võlasuhted
 • Pankrotiõigus
 • Pärimisõigus
 • Perekonnaõigus
 • Tööõigus
 • Asjaõigus

Haridus & liikmelisus

 • Tartu Ülikool, õigusteaduskond (BA)

Keeled

 • Eesti
 • Inglise

Publikatsioonid

Kellel on õigus õppepuhkusele?

Seoses elukestva õppe põhimõtte juurdumise ning peatse kevadise õppeperioodi saabumisega on taas muutumas päevakajalisemaks küsimus sellest, millised on töötava inimese õigused õppepuhkusele, kui ees on ootamas kooli lõpetamine või sisseastumiskatsed. […]

21 jaan. 2021Liina Luht