Kohus andis seoses korraldusega nr 212 kui ka nr 305 esialgse õiguskaitse läbi põdenud kaebajatele.

  • Jaanika Reilik-Bakhoff
  • 08 October, 2021

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff esindas erinevaid kaebajaid kahes haldusvaidluses, milles tulid täna, 8. oktoobril 2021. a kaks olulist esialgse õiguskaitse määrust.

Kohus andis nii seoses korraldusega nr 212 kui ka nr 305 esialgse õiguskaitse läbi põdenud kaebajatele, lugedes antikehade tõendit tõendiks läbi põdemise kohta. Kohus leidis, et 180 päeva piirang ei ole kooskõlas ei teaduslike uuringute ega siseriiklike empiiriliste andmetega!

Halduskohus märkis mõlemas kohtuasjas järgmist:

„Seega, kuna kaebajad //..// on COVID-19 haiguse läbipõdemise tulemusel omandanud immuunsuse, mida kinnitab meditsiinilise kontrollimise tulemust näitav tõend antikehade esinemise kohta veres, siis puudub nende osas avalik huvi, mis räägiks esialgse õiguskaitse kohaldamise vastu. Käesoleval juhul on esialgse õiguskaitse kohaldamine nende kaebajate osas just avalikes huvides, sest avalikes huvides on ka põhjendamatu ebavõrdse kohtlemise välistamine. Puudub nimelt alus kehtestada COVID-19 haiguse läbi põdenud isikute suhtes rangemaid meetmeid kui vaktsineeritutele, sest esiteks on mõlemal grupil tekkinud immuunsus ning teiseks näitab siseriiklik empiiriline kogemus, et läbipõdenud on vaktsineeritutest uue haigestumise eest isegi paremini kaitstud. TA poolt kohtule edastatud andmed näitavad veenvalt, et haiguse läbi põdenud inimeste uuesti haigestumise, sh raskesti haigestumise ja nende haiglasse paigutamise vajaduse tekkimise tõenäosus on oluliselt väiksem kui vaktsineeritud inimestel.“

Koroonatõendi vaidluses on lisaks läbi põdenutele kaasatud vaidlusesse veel mitme kaebaja profiili esindajad nii füüsiliste isikutena kui juriidiliste isikutena. Kohus leidis, et kõigil kaebajatel esineb esialgse õiguskaitse vajadus, kuid teiste (mitte läbipõdenud) kaebajate osas pidas kohus olulisemaks rahva tervisekaitset, mistõttu jättis hetkel need taotlused rahuldamata.

Uudis avaldatud ka www.err.ee, www.rus.err.ee, Saarte Hääl.