Tööõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid eksperdid omavad pikaajalist kogemust nii tööõiguslike probleemide ennetamise kui lahendamise osas.

Nõustame töötajatest kliente kõigis töösuhetega seotud küsimustes, muuhulgas abistame järgnevates tööõiguslikes küsimustes:

  • töölepingu ning muude tööõiguslike aktide koostamine, ülevaatamine ning õigusliku analüüsi andmine;
  • töölepingu sõlmimine, sealhulgas töölepingu sõlmimine kasutajaettevõttega ning töölepingu sõlmimine alaealisega jmt;
  • töötaja kohustused, sealhulgas saladuse hoidmise kohustus ning konkurentsipiirang jmt;
  • tööandja kohustused, sealhulgas töötasu maksmine, puhkuse andmine ja puhkusetasu maksmine; töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimuste tagamine jmt;
  • töö- ja puhkeaeg , sealhulgas, ületunnitöö, öötöö, riigipühal tehtav töö jmt;
  • puhkus, sealhulgas põhipuhkus, rasedus- ja sünnituspuhkus, isapuhkus, lapsepuhkus, õppepuhkus, puhkusetasu jmt;
  • töötaja vastutus ja vastutuse piirangud, sealhulgas töötasu alandamine, kahju hüvitamine, varalise vastutuse kokkulepe, vastutus kolmanda isiku ees, tööandja nõude töötaja töötasu nõudega tasaarvestamine, saladuse hoidmise kohustus, konkurentsipiirang jmt;
  • tööandja vastutus;
  • töösuhte lõpetamine, sealhulgas töölepingu korraline ja erakorraline lõpetamine, ülesütlemine katseajal, ülesütlemine töötajast tuleneval põhjusel, ülesütlemine tööandja poolt majanduslikel põhjustel, ülesütlemise piirangud, ülesütlemisavaldus, etteteatamise tähtajad, hüvitis ning ülesütlemise tühistamine ja vaidlustamine;
  • esindamine töövaidluskomisjonis, kohtus ning suhtluses tööandjaga.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Piret Pallo

Piret Pallo

E-post piret.pallo@pallo.ee

Loe edasi
Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

E-post jaanika.reilik@pallo.ee

Loe edasi
Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi
Kelli Varov

Kelli Varov

E-post kelli.varov@pallo.ee

Loe edasi