Täitemenetlus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaadid pakuvad juriidilist tuge kõigis täitemenetlusega seonduvates küsimustes. Meie meeskond abistab Teid oma õiguste selgitamisel ning erinevate dokumentide koostamisel. Samuti esindame Teid kohtus ja aitame asjaajamises kohtutäituriga.

Eraisikutele pakume õiguslikku abi järgmistes täitemenetlusega seonduvates valdkondades:

  • võlausaldajast klientide esindamine täitemenetluses, sealhulgas täitemenetluste algatamine võlgnike vastu ning erinevate avalduste, nõuete, kaebuste jm dokumentide koostamine;
  • võlgnikust klientide esindamine suhtluses kohtutäituritega ning võlausaldajaga;
  • vara arestimine ning arestimisakti vaidlustamine;
  • nõuete aegumine;
  • võlgnikule kuuluv ühis- või kaasomand;
  • sundtäitmise lubamatuks tunnistamine;
  • kaebuse esitamine kohtutäituri tegevuse või otsuse peale.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

E-post jaanika.reilik@pallo.ee

Loe edasi