Pärimisõigus

Pärimisõigus on valdkond, kus vajatakse abi olukorras, millele võib olla eelnenud kurb sündmus lähedase kaotuse näol, kuid millest tulenevalt vajavad küsimused ja probleemid siiski lahendust. Kuna tegemist on valdkonnaga, mis sagedasti tekitab pärandaja lähedaste seas pingeid ja lahkhelisid, siis on ka pärandaja jaoks oluline ennetada võimalikke tulevikus tekkida võivaid probleeme ning pöörduda ennetavalt vastava valdkonna spetsialisti poole, kes teda kõikides sellistes küsimustes aidata oskab.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid nõustab kliente erinevates pärimisõiguslikes küsimustes, aitab koostada vajalikke õigusdokumente ning esindab kliente nii kohtus kui ka suhetes kolmandate isikutega järgnevates pärimisõiguse valdkondades:

  • nõustamine, kuidas korraldada oma pärandvara jagamine;
  • pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine;
  • pärandi inventuuri vajalikkuse osas nõustamine;
  • pärandvara jagamine;
  • testamendi ja pärimislepingu vaidlustamine;
  • sundosa ja annakuga seotud küsimused;
  • muude pärimisõiguslike küsimuste lahendamine.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Piret Pallo

Piret Pallo

E-post piret.pallo@pallo.ee

Loe edasi
Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi
Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

E-post jaanika.reilik@pallo.ee

Loe edasi