Pankrotiõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaadid pakuvad professionaalset abi nii võlausaldajate kui ka võlgnike huvide esindamisel pankrotimenetluses ning kõigis muudes probleemides, mis on seotud võlgniku makseraskuste tekkimisega.

Oleme Teile toeks järgmistes küsimustes:

  • õigusliku analüüsi teostamine pankrotimenetlusele eelnenud tehingute hindamisel;
  • pankrotimenetluse algatamine, sealhulgas pankrotihoiatuse tegemine ning pankrotiavalduse koostamine;
  • pankrotimenetluses vajalike muude avalduste, nõuete, kaebuste jt dokumentide koostamine;
  • võlgnike nõustamine pankrotieelses olukorras parimate lahenduste leidmiseks;
  • esindamine kohtus pankrotiavalduse läbivaatamisel, nõuete esitamise ja tunnustamise menetluses, võlausaldajate üldkoosolekutel jmt;
  • eraisikust võlgniku õiguste kaitse pankrotimenetluses, sealhulgas nõustamine seoses füüsilisest isikute võlgniku kohustustest vabastamisega;
  • kahjulike tehingute tagasivõitmine;
  • esindamine suhtluses pankrotihalduriga, võlausaldajate või võlgnikuga.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

E-post jaanika.reilik@pallo.ee

Loe edasi