Meditsiiniõigus

Meditsiiniõiguses eraisikule tekkivad probleemid võivad olla traagiliste tagajärgedega, olles otseseks ohuks isiku elule ja tervisele.

Oleme valmis aitama meditsiiniõiguse rikkumise tõttu kannatada saanud isikul seista oma õiguste eest ning saada hüvitist, et kindlustada elamisväärne tulevik ning vajalik taastusravi või hüvitis tulevikus tekkivate kulutuste eest. Oleme valmis pakkuma tuge ja mõistmist ning selgitama, kas ja millised õigused kannatanul on.

Eraisikutele pakume abi järgnevates meditsiiniõiguse valdkondades:

  • tervishoiuasutuse ja tervishoiutöötaja vastutus;
  • diagnoosi- ja ravivead;
  • puuduliku meditsiiniteenusega põhjustatud kahjude hüvitamisvõimalused;
  • patsiendi õigused;
  • tervishoiuteenuse osutaja dokumenteerimiskohustus;
  • terviseandmete kaitse.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

E-post jaanika.reilik@pallo.ee

Loe edasi
Kelli Varov

Kelli Varov

E-post kelli.varov@pallo.ee

Loe edasi