Lepinguõigus

Lepinguõigus reguleerib kõiki isikutevahelisi suhteid, mis põhinevad lepingul.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid nõustab kliente erinevates lepinguõiguslikes küsimustes, aitab koostada vajalikke õigusdokumente ning esindab kliente nii kohtus kui ka asjaajamisel ametiasutustes ja suhetes kolmandate isikutega.

Selleks, et ennetada ja maandada kliendile lepingute sõlmimisega kaasnevaid võimalikke riske, vaatame üle ja analüüsime kliendi poolt sõlmitavate lepingute sisu ja tingimused ning abistame klienti erinevate lepingust tulenevate õiguskaitsevahendite kohaldamisel. Lepinguõigus on väga nüansirohke, mistõttu soovitame küsida nõu enne lepingu sõlmimist ning kohe, kui tekib probleem konkreetse lepinguga – üks vale samm enne vaidlust võib lõppeda negatiivse tagajärjega vaidlusele.

Muuhulgas abistame kliente järgnevates lepinguõiguslikes küsimustes:

  • nõustamine järgnevate lepinguliikide osas: müügileping, kinkeleping, üürileping, liisinguleping, laenuleping, kindlustusleping, käsundusleping, maaklerileping, agendileping, faktooringuleping, rendileping, frantsiisileping, töövõtuleping, veoleping, hoiuleping, tervishoiuleping jpt;
  • erinevate lepingute ja õigusdokumentide koostamine ja analüüs;
  • lepingute sõlmimise, kehtivuse, muutmise ja lõpetamisega seotud küsimused;
  • esindamine lepingueelsetel läbirääkimistel;
  • esindamine lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel;
  • lepingute täitmise ja rikkumisega seotud küsimused;
  • muude lepinguõiguslike küsimuste lahendamine.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Piret Pallo

Piret Pallo

E-post piret.pallo@pallo.ee

Loe edasi
Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi
Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

E-post jaanika.reilik@pallo.ee

Loe edasi
Kelli Varov

Kelli Varov

E-post kelli.varov@pallo.ee

Loe edasi