Korteriühistu ja korteriomanike vahelised suhted

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaadid nõustavad ja esindavad Teid kõigis korteriühistu korraldust ning korteriühistu liikmete tegevust puudutavates küsimustes ja muudes kortermaja elukorralduslikku poolt puudutavates teemades nii kohtuväliselt kui kohtumenetluses. Muuhulgas pakume nõustamist ja juriidilist tuge järgmistes korteriühistu ja korteriomanike vahelisi suhteid puudutavates valdkondades:

  • korteriühistu asutamine;
  • seadusega kooskõlas oleva korteriühistu põhikirja koostamine ning vajadusel õigusliku hinnangu andmine juba olemasolevale põhikirjale;
  • korteriühistu ja selle liikmete õigused ja kohustused ning kohustuste täitmata jätmisest tulenevad nõuded;
  • korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumine, otsuste vastuvõtmine ning nende vaidlustamine;
  • korteriühistu juhatuse tegevus ja otsused ning nende vaidlustamine;
  • võlgnikud;
  • korteriomandi võõrandamise nõudmine;
  • erikasutusõigusega seonduvate küsimuste lahendamine.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi
Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

E-post jaanika.reilik@pallo.ee

Loe edasi