Kindlustusõigus

Kindlustusõigus on põnev ning ootamatuid juhtumeid ja lahendusi pakkuv õigusvaldkond.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid pakub kindlustusõiguse valdkonnas nii nõustamist juba enne kindlustuslepingute sõlmimist, juhendamist ning abi kahjunõude esitamisel pärast kahjujuhtumi toimumist kui ka esindamist kindlustusvaidluse tekkimisel.

Tegeleme kindlustusõigusega kõigi Eestis pakutavate kindlustusliikide korral: liikluskindlustus, kaskokindlustus, kodukindlustus, vastutuskindlustus, reisikindlustus, korteriühistukindlustus, seadmete kindlustused, õnnetusjuhtumikindlustus, õigusabikulude kindlustus, elukindlustus, lemmikloomakindlustus jpt.

Seoses kindlustusõigusega pakume muuhulgas järgmisi teenuseid:

  • nõustamine kindlustulepingu sõlmimisel, sh aitame välja selgitada, millised kindlustusliigid on Teile vajalikud, millise kindlustusandja tingimused on Teile sobivad ning milliseid küsimusi kindlustusandjale enne lepingu sõlmimist esitada;
  • kahjujuhtumite analüüs ja kahjuavalduse esitamine, sh aitame välja selgitada, millist kahju millise kindlustuslepingu alusel nõuda saate, millised tõendid tuleks kindlustusandjale esitada, kes on kahjujuhtumis süüdi (nt kes põhjustas liiklusõnnetuse, kas tulekahju tekkis tuleohutusnõuete rikkumisel, kas planeerisite lendude vahele liialt vähe aega jmt);
  • kindlustusandja otsuse vaidlustamine, sh aitame tuvastada, kas tegemist on kindlustusjuhtumiga, kas kindlustusandja keeldus õigustatult kindlustushüvitise maksmisest, kas kindlustushüvitise suurus on õige või on seda alusetult vähendatud, kas kindlustusrisk on suurenenud teie süül, kas tegemist on ala- või üle kindlustusega, kas kindlustusandja on oma otsuse põhjendamisel kasutanud korrektseid tõendeid, ekspertiise jms;
  • tagasinõuete ehk regressinõuete analüüs ja vaidlustamine, sh anname vastuseid küsimusele, kellelt on õigus tagasi nõuda tekkinud kahju, kas mõni Teie kindlustusleping sisaldab vajalikku vastutuskindlustust, kas kindlustusandja saab Teie käest regressi nõuda, kas Teil on õigus vastu vaielda tagasinõude suurusele jmt.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

E-post jaanika.reilik@pallo.ee

Loe edasi
Kelli Varov

Kelli Varov

E-post kelli.varov@pallo.ee

Loe edasi