Haldusõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid meeskond nõustab kliente kõikides haldusõigusega seotud küsimustes ning esindab kliente nii avaliku võimu esindajatega suhtlemisel kui ka kohtus.

Abistame kliente muuhulgas järgmistes riigi- ja haldusõigust puudutavates küsimuses:

  • isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitse;
  • riigivastutus;
  • ehitus- ja kasutusload;
  • detailplaneeringud;
  • kohaliku omavalitsuse, riigi või riigiasutuse otsuse või tegevuse seaduslikkuse hindamine haldusmenetluses ning klientide esindamine vaide- või kohtumenetluses.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi
Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

E-post jaanika.reilik@pallo.ee

Loe edasi
Kelli Varov

Kelli Varov

E-post kelli.varov@pallo.ee

Loe edasi