Äriõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaadid omavad äriõiguse valdkonnas pikaajalisi praktilisi kogemusi ning aitavad lahendada äriühingu igapäevase majandustegevusega seonduvaid probleeme, lisaks nõustame iduettevõtteid ja start-up`e kõikides küsimustes ning abistame turule sisenemisel. Muuhulgas pakume juriidilist tuge järgnevates valdkondades ja küsimustes:

 • nõustamine sobivaima äriühingu vormi valimisel, äriühingu asutamisel ja kõikide sellega seonduvate õigustoimingute läbiviimisel;
 • aadressi- ja kontaktisiku teenuse ning osaluse hoidmise teenuse pakkumine;
 • olemasoleva dokumentatsiooni juriidiline audit ning erinevate lepingute ja muu vajaliku dokumentatsiooni koostamine, sh aktsionäride ja osanike vahelised lepingud, üldkoosoleku, osanike koosoleku, juhatuse ning nõukogu koosoleku kutsed, protokollid ja otsused, äriühingute põhikirjad;
 • abistame äriühingu tegutsemiseks vajalike registreeringute, tegevuslubade ja litsentside saamisel;
 • äriühingute ühinemine, jagunemine ning ümberkujundamine;
 • osade, aktsiate, ettevõtete ja vara omandamise ning võõrandamisega seotud küsimuste lahendamine;
 • aktsia- või osakapitali muutmine;
 • nõustamine erinevate tehingute tegemisel;
 • äriregistri kande muudatuste korraldamine;
 • nõustamine ühingu juhtkonna vastutusega seonduvates küsimuste ning juhtorganite liikmetega sõlmitavate lepingute koostamine;
 • nõustamine tööõiguse valdkonnas;
 • nõustamine konkurentsiõigusega seonduvates küsimustes;
 • rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuetega seonduv nõustamine;
 • nõustamine maksuõiguslikes küsimustes;
 • nõustamine saneerimismenetlusega seonduvates küsimustes;
 • nõustamine ja esindamine likvideerimismenetluses;
 • esindamine kõigis äriõiguslikes küsimustes nii läbirääkimistel, suhtluses avaliku võimu kandjaga, kohtuvälises vaidluses kui kohtumenetluses.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Piret Pallo

Piret Pallo

E-post piret.pallo@pallo.ee

Loe edasi
Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

E-post jaanika.reilik@pallo.ee

Loe edasi
Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi