Tarbijavaidluste lahendamine (EL tasandil)

E-kaubandus võimaldab tarbijatel tellida tooteid ka välisriikidest. Alati ei pruugi aga oodatud toode vastata ootustele. Selleks, et tekkinud olukorda lahendada, ei piisa alati Tarbijakaitseameti poole pöördumisest, vaid asjaga tuleb tegeleda hoopis toote müüja asukohariigis.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid abistab kliente tarbivavaidluste lahendamisel Euroopa Liidu tasandil. Muuhulgas pakume klientidele järgmisi teenuseid:

  • klientide esindamine suhtluses müüjate ja teenuste pakkujatega nii kohtueelsetes vaidlustes kui ka kohtumenetluses;
  • tarbijavaidluste lahendamiseks vajalike dokumentide koostamine;
  • asjakohaste ametiasutustega (riiklikud tarbijakaitseorganid, Euroopa Tarbijakaitsekeskus jne) suhtlemisel.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi