IT-õigus

Infotehnoloogiaõigus reguleerib IT vahendite, teenuste ja taristu õiguspärast kasutamist, mille kaudu tagatakse õiguskindlus e-teenuste tarbimises ja pakkumises ning inimeste põhiõiguste rikkumise vältimine e-keskkondades. Pakume klientidele järgmiseid IT-õigusega seonduvaid teenuseid:

  • abistame kõigis infotehnoloogiaõiguse küsimustes, aidates koostada vajalikke lepinguid (tarkvara arendamise leping, litsentsileping, veebimajutuslepingud, veebilehe kasutamise tingimused ehk terms of services, TOS, pilveteenuste lepingud, autoriõiguse lepingud, tark- ja riistvarahankelepingud jmt);
  • pakume nõustamist ja tuge infotehnoloogiatehingute sõlmimisel, intellektuaalse omandi küsimustes, andmekaitse alastes küsimustes, küberturvalisuse küsimustes, avaliku teabe ja riigisaladuse ja salastatud välisteabe küsimustes jpm;
  • abistame tehingute sõlmimisel ja läbirääkimistel ning tekkinud vaidluste lahendamisel nii kohtueelselt kui ka kohtus.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi