Isikuandmete ja eraelu kaitse

Õigus eraelu kaitsele on igaühe põhiseaduslik õigus. See hõlmab ka õigust privaatsusele ning heale nimele.

Privaatsuse tagamiseks on vastu võetud mitmeid seadusi, sh isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation, GDPR) (EL) 2016/679, mis sätestab reeglid isikuandmete töötlemiseks. Samuti näeb võlaõigusseadus ette erinevaid õiguskaitsevahendeid juhuks, kui kellegi privaatsusõigust on rikutud, kui kellegi au ja head nime on teotatud või kui kedagi on alusetult laimatud.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid eesmärgiks on abistada igaüht, kes tunneb, et tema õigust privaatsusele on rikutud, tema head nime ja/või au on teotatud või teda on laimatud. Meie eesmärgiks on olla kliendile toeks ning abistada muuhulgas järgmistes küsimustes:

  • rikkuja tuvastamine;
  • erinevate nõuete, sh rikkumise lõpetamise nõude ja kahjunõude koostamine ning esitamine;
  • kliendi esindamine kohtueelses vaidluses ja kohtumenetluses;
  • kaebuste esitamine Andmekaitse Inspektsioonile (AKI-le);
  • Google’i otsingumootori otsingute eemaldamistaotluste koostamine.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi