Intellektuaalne omand

Intellektuaalne omand sisaldab endas mitmeid iseseisevad õigusi, mis kaitsevad inimese intellektuaalse tegevuse tulemust ning reguleerivad intellektuaalse tegevuse tulemuse kasutamist. Intellektuaalseks omandiks on näiteks romaan, artikkel, leiutis, huvitav ning teistest eristuv disain jpm.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid nõustab kliente autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste ning tööstusomandi õiguse (patendiõiguse, kaubamärgiõiguse, tööstusdisainilahenduse õiguse) valdkondades. Nõustame Teid kõigis intellektuaalse omandi tekkimise ja saamise, registreerimise, kaitse ning kasutamise küsimustes, muuhulgas nt:

  • viime läbi hetkeolukorra analüüse ehk auditeid hindamaks teie potentsiaalset intellektuaalset omandit, selle rikkumist või rikkumise riski;
  • abistame kõigi vajalike lepingute (eelkõige litsentsilepingute) koostamisel ning kokkulepete sõlmimisel, läbirääkimistel;
  • abistame intellektuaalse omandi (kaubamärgi, patendi, kasuliku mudeli registreerimismenetlustes) registreerimisel;
  • esindame Teid kohtumenetluses ning erinevate ametiasutustega suhtlemisel;
  • esindame Teid suhtluses Teie õigusi rikkunud isikutega ning abistame asjakohaste meetmete kasutuselevõtul (nõuete esitamine rikkumise lõpetamiseks, kahjunõude esitamine, kohtusse avalduste koostamine jne);
  • aitame Teil suhelda isikutega, kes leiavad, et olete rikkunud nende intellektuaalse omandi õigusi ning aitame saavutada kohtuvälist kompromissi ning vajadusel esindame Teid ka kohtumenetluses.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi