EL ja konkurentsiõigus

Konkurentsiõiguse eesmärgiks on tagada aus konkurents ettevõtete vahel ning selle kaudu suurendada tarbija heaolu. Konkurentsireeglid on sätestatud nii EL, kui ka liiduõiguse (eelkõige konkurentsiseadus) tasandil ning sisaldavad endas rangeid sanktsioone kõlvatu konkurentsi osutamise puhul.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid pakub klientidele muuhulgas järgnevaid teenuseid:

  • nõustame kõigis turgu valitseva seisundi, äriühingute koondumise, horisontaalsete ja vertikaalsete lepingute ning riigiabiga seotud küsimustes;
  • aitame koostada vajalikke analüüse võimaliku konkurentsireeglite rikkumise ohu väljaselgitamiseks ja vältimiseks;
  • abistame Teid suhtluses kolmandate osapoolte ja lepingupartneritega ning esindame Teid kohtueelses ja kohtumenetluses.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi