Andmekaitse

Isikuandmete kaitse on teema, mis muutub iga päevaga järjest aktuaalsemaks.

Alates isikuandmete kaitse üldmääruse (General Data Protection Regulation, GDPR) (EL) 2016/679 kohaldamisest on isikuandmete töötlejatele pandud peale uued ja ranged kohustused ning suured trahvid reeglite rikkumise puhuks. Määruse eesmärgiks on tagada isikuandmete töötlemise seaduslikkus ning isikute privaatsuse tugev kaitse. Tänases maailmas ei ole enam isikuandmete töötlemiseta võimalik tegutseda ning enamik ettevõtjaid peab oma teenuse osutamiseks või toote müümiseks töötlema isikuandmeid.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid eesmärk on aidata ettevõttel tegutseda kooskõlas GDPR-i nõuetega, maandades selliselt võimalike riske. Selleks pakume järgmiseid teenuseid:

  • olukorra õigusliku ülevaate ehk auditi koostamine, auditi tulemusel põhineva tegevuskava koostamine GDPR-iga vastavuse tagamiseks;
  • GDPR-is ettenähtud toimingute teostamine ja kliendi nõustamine;
  • andmekaitsealase mõjuhinnangu teostamine;
  • GDPR-iga nõutud registrite koostamine (isikuandmete töötlusregister, rikkumiste register);
  • õigusdokumentide koostamine: andmekaitsetingimused (privaatsuspoliitika), isikuandmete kaitsega seotud sisekorraeeskiri, veebiettevõtte jaoks vajalikud dokumendid, nt küpsiste kasutamise tingimused jpm, vastutava-volitatud töötleja lepingu (isikuandmete töötlemise lepingu) koostamine;
  • esindamine isikuandmeid puudutavates vaidlustes;
  • koolitamine isikuandmete kaitse teemadel;
  • abistame suhtluses järelevalveasutustega (AKI-ga).

Pakume ka andmekaitsespetsialisti teenust, mis hõlmab ettevõtte nõustamist kõigis isikuandmete töötlemist puutuvates küsimustes. Rohkema info saamiseks kirjuta kristina.viznovits@pallo.ee. 

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi